Mentrau Iaith Cymru

instagram

Amserlen Stondin Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Postiwyd Gorffennaf 26, 2019 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Conwy wedi gweithio ar y cyd i drefnu stondin fyrlymus llawn gweithgarwch sy’n addas i bob oed gyda digwyddia...

Fflint a Wrecsam

* Swydd Wag* Swyddog Datblygu Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog: £18,070- £20,253 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau)+ cyfraniad pensiwn Oriau Gwaith: 37 awr yr w...

gwyl y ferch mon

Gŵyl yn dathlu Merched ym myd celfyddyd Môn

Postiwyd Gorffennaf 10, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Gŵyl y Ferch, mewn cydweithrediad ag Oriel Môn a Menter Iaith Môn, yn lansio arddangosfa o waith merched yn unig, ar nos Sadwrn 13eg o Orffenna...

plant dyffryn ogwen

Canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored yn dilyn cydweithio Menter

Postiwyd Mehefin 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored, gafodd ei lansio ddydd Gwener, Mehefin 21ain yng Nghanolfan Mynydda Plas y Brenin, yn gosod fframwaith ...

BGTM

*Hysbyseb Swydd* Swyddog Datblygu Cymunedol x2 Menter Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy*

Postiwyd Mehefin 25, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Mae Menter Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy yn chwilio am ddau berson brwdfrydig fel Swyddog Datblygu Cymunedol. Ydych chi’n frwdfrydig? Ydych chi’n ...

common voice cymraeg

Common Voice: 22 Awr i 22 Menter

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mentrau Iaith yn gosod targed i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chw...