Mentrau Iaith Cymru

Gemau Fideo a’r Gymraeg

Postiwyd Awst 4, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda biliynau o bob oed dros y byd yn treulio oriau y dydd yn chwarae gemau, sut mae manteisio ar y diwydiant i gynyddu defnydd a chodi ymwybyddiaeth...

Lansio Cynllun Cyfaill Cymru

Postiwyd Gorffennaf 30, 2020 yng nghategori Newyddion

Llinell ffôn newydd o’r sector gwirfoddol yng Nghymru yw Cynllun Cyfaill Cymru sy’n cysylltu pobl sydd wedi’u heithrio’n ddig...

Gweithgareddau i barhau â’r Gymraeg dros yr Haf

Postiwyd Gorffennaf 27, 2020 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith dros Gymru yn parhau gyda’u harlwy ddigidol Cymraeg i blant yn ystod cyfnod gwyliau’r haf er mwyn sicrhau cyfleoedd hwyliog i...

Partneriaith â Theatr Genedlaethol Cymru ar glwb perfformio i blant dros yr haf

Postiwyd Gorffennaf 15, 2020 yng nghategori Datganiad Gwasg Newyddion

Cyfle i blant Cymru ddod ynghyd i ddawnsio, actio a joio! Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Mentrau Iaith Cymru yn falch o gyhoeddi heddiw eu bod yn gwe...

Brwydr y Bwgan Brain

Postiwyd Gorffennaf 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Am y tro cyntaf eleni, mae Mentrau Iaith Cymru yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol i annog bobl ymhob rhan o Gymru i fynd ati i greu bwganod brain. Y...

Ffair cynnyrch rhithiol Mentrau’r Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Gorffennaf 3, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith y gogledd ddwyrain wedi trefnu ffair cynnyrch i roi cyfle i bobl cefnogi artistiaid a chrefftwyr lleol yn ystod y cyfnod clo. Ddydd ...