Mentrau Iaith Cymru

YsgolBerllanDeg_29Mai-2015_km016-1024x682

Bwrlwm yn y Bae: Chwarae Agored i Blant oed cynradd Mentrau yn rhan o Eisteddfod yr Urdd

Postiwyd Mai 23, 2019 yng nghategori Newyddion

Eleni bydd ‘Bwrlwm’, cynllun chwarae agored gwyliau ysgol Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg, yn cael ei chynnal ar faes Eisteddfod yr U...

logo glas

*SWYDD WAG* Swyddog Cymraeg Byd Busnes x2

Postiwyd Mai 14, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd) Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cy...

Dathlu Treftadaeth Llanrwst

Cydweithio i rannu hanes cymeriadau Cymru

Postiwyd Mai 13, 2019 yng nghategori Newyddion

Ar Fai 18fed bydd Menter Iaith Conwy a chwmni Mewn Cymeriad yn cyflwyno sioe hwyliog yn dod a stori hanesyddol o oes Llywelyn Fawr yn fyw i deuluoedd....

BGTM

Adnodd gwerthfawr i dwf y Gymraeg yn y De Ddwyrain

Postiwyd Mai 2, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy wedi lansio ei gwefan newydd sbon yr wythnos hon fydd yn cyflwyno gwybodaeth eang a chynhwysfawr am wei...

parti ponty

Y parti yn esblygu yn RhCT!

Postiwyd Ebrill 24, 2019 yng nghategori Newyddion

Fydd Parti Ponty @ Rhondda Cynon Taf mwy anhygoel ac yn fwy nag erioed o’r blaen, yn cynnwys mwy o ddigwyddiadau i bobl o bob oedran i fwynhau. Yn...

pasg

Dathlu’r Pasg yn Gymraeg

Postiwyd Ebrill 18, 2019 yng nghategori Newyddion

Sut fyddwch chi’n dathlu’r Pasg eleni? Helfa wyau? Cinio Sul mawreddog gyda’r teulu? Beth bynnag byddwch yn ei wneud, cofiwch wneud ...