Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathlu’r Pasg yn Gymraeg

Postiwyd Ebrill 18, 2019 yng nghategori Newyddion

Sut fyddwch chi’n dathlu’r Pasg eleni? Helfa wyau? Cinio Sul mawreddog gyda’r teulu? Beth bynnag byddwch yn ei wneud, cofiwch wneud ...

cymarfer

Cymarfer- cynllun peilot newydd yn ardal Llangefni i gefnogi dysgwyr

Postiwyd Ebrill 17, 2019 yng nghategori Newyddion

Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dysgwyr Cymraeg ydy siarad efo Cymry Cymraeg. Am ryw reswm mae siaradwyr iaith gyntaf yn ei gweld yn anodd cefnogi...

GFYF 2018-177

Cyhoeddi Rhaglen Gŵyl Fach y Fro 2019!

Postiwyd Ebrill 16, 2019 yng nghategori Newyddion

Bydd Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri, ac am y pumed flwyddyn yn olynol mae’n rhan bwysig o raglen digwyddiadau haf y Cyngor...

Rich Bocsŵn

Cerdd yn Galon i’r Gymuned gyda Bocsŵn

Postiwyd Ebrill 12, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Richard Owen, o brosiect Bocsŵn, un o gynlluniau Menter Iaith Môn ar gennad i wneud cerddoriaeth yn ganolog i brofiadau’r ifanc a’r hŷn...

1

Galw am Ddarparwyr Hyfforddiant Cyfrwng Cymraeg

Postiwyd Ebrill 10, 2019 yng nghategori Newyddion

Un rhan o’n gwaith yw trefnu hyfforddiant i staff y 22 Mentrau Iaith, hynny mewn amrywiol feysydd o cymorth cyntaf i amddiffyn plant, o gynlluni...

Untitled

*Swydd Wag* Swyddog Datblygu Mentrau Iaith Cymru

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cyflog: £23,836- £25,295 y flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: hyd at fis Mawrth 2020, gyda phosibilrwydd o barh...

grant gwyliau

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg

Postiwyd Mawrth 26, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae MIC yn edrych i hybu gwyliau cymunedol gyda phwyslais ar gerddoriaeth boblogaidd Cymraeg drwy gynnig cefnogaeth ariannol i sefydliadau a grwpiau ...