Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Grantiau Ras yr Iaith- cyfnod ceisiadau yn agor!

Postiwyd Tachwedd 29, 2016 yng nghategori Newyddion

Ffurflen Grant Ras yr iaith Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau....

Swyddi Newydd gyda Mentrau Iaith Cymru!

Swyddi Newydd gyda Mentrau Iaith Cymru!

Postiwyd Hydref 21, 2016 yng nghategori Newyddion

 Swyddog Datblygu (dwy swydd llawn amser)   A hoffech weithio gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned ar...

Shwmae-Swci-768x773

Y Mentrau Iaith yn Dathlu Dydd Shwmae Su’mae!

Postiwyd Hydref 11, 2016 yng nghategori Newyddion

Cychwynnwch gyda Shwmae er mwyn cyfrannu at y sgwrs genedlaethol Gyda dim ond dyddiau i fynd at Ddydd Shwmae Su’mae, mae’r Mentrau Iaith w...

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Hysbyseb Swydd – Menter Iaith Conwy

Postiwyd Awst 16, 2016 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Swyddog Conwy Wledig (rhan amser dros gyfnod mamolaeth) Cyflog: £17,714 (pro rata) Oriau: 22.5 awr yr wythnos Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, L...

image

Y Fenter Iaith Gyntaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 ar faes yr Eisteddfod

Postiwyd Awst 3, 2016 yng nghategori Newyddion

Eleni, mae Menter Cwm Gwendraeth Elli, y Fenter Iaith gyntaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 25. Mewn diwrnod arbennig o ddathlu ar stondin Mentrau Iaith...

canolfan soar

Canolfan a Theatr Soar, Cydnabyddiaeth Fel Buddsoddwr Mewn Pobl

Postiwyd Gorffennaf 25, 2016 yng nghategori Newyddion

Mae Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful, y sefydliad sy’n arwain Canolfan Iaith Gymraeg, Canolfan Soar a’r theatr gymunedol, Theatr Soar, wed...

Menter Iaith Caerdydd
Sesiwn Arch-Arwyr
Ysgol Berllan Deg
Caerdydd

Mai 29 2015

©keith morris
www.artswebwales.com 
keith@artx.co.uk 
07710 285968
01970 611106

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Postiwyd Gorffennaf 14, 2016 yng nghategori Newyddion

Ddydd Mercher y 13eg o Orffennaf, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i ...

X
- Enter Your Location -
- or -