Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

*Swydd Wag* Arweinydd Clwb Carco – Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Postiwyd Rhagfyr 12, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Gwasanaethau Plant – Arweinydd Clwb Carco Ysgol Evan James Rydym yn chwilio am berson(au) brwdfrydig i arwain ein staff ymroddgar. Bydd yr ymgei...

Nadolig Cymraeg Christmas (3)

Menter Iaith Môn yn annog rhoi’r Gymraeg yn anrheg i blant

Postiwyd Rhagfyr 11, 2018 yng nghategori Newyddion

Cyfnod i feddwl am y plant yw’r Nadolig, a neges Menter Iaith Môn yw’r gobaith bydd teuluoedd yn anrhegu’r Gymraeg i’r plant er mwyn eu mwynh...

Caerffili

*SWYDD WAG* 2x Cynorthwywyr Chwarae Menter Iaith Sir Caerffili

Postiwyd Rhagfyr 6, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Caerffili yn chwilio am 2 aelod o staff gyda chymwysterau addas (neu’n gweithio tuag at) i weithio rhan amser fel Cynorthwywyr Chwara...

Merthyr

*SWYDD WAG* 2x Swyddog Derbynfa/Gweinyddol Menter Iaith Merthyr Tudful

Postiwyd Tachwedd 30, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Ydych chi’n berson trefnus a brwdfrydig sydd am fod yn aelod o dîm sydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ym Merthyr Tudful?  2 Swydd Cytundeb: Rhan Amser ...

MGSG

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

Postiwyd Tachwedd 28, 2018 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Trosolwg Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am berson i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am gynllun Profi, er mwyn i bobl ifanc gallu ca...

Untitled

Fideos Adfent Nadoligaidd

Postiwyd Tachwedd 27, 2018 yng nghategori Newyddion

Er mwyn cyfri’r dyddiau tuag at ddydd Nadolig, bydd Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot yn dathlu gydag ymgyrch arbennig. Bydd y fenter yn rhy...

Penblwydd Hapus Menter Bro Ogwr

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Postiwyd Tachwedd 23, 2018 yng nghategori Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio. Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogw...