Mentrau Iaith Cymru

*SWYDD WAG* 2x Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog Menter Iaith Sir Ddinbych RHAN AMSER

Postiwyd Mawrth 8, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Logo MISD 2012 Outlines

Swyddog Datblygu Cymunedau Dwyieithog 

MENTER IAITH SIR DDINBYCH 

Cytundeb: 2 swydd rhan amser (20 awr yr un) am gyfnod yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 

Cyflog: £21,910 (pro-rata)  + cyfraniad pensiwn o 7% 

Oriau: 20 awr yr wythnos

Lleoliad Swyddfa: Dinbych ond sylwer bod rhaid i’r swyddogion deithio o gwmpas Sir Ddinbych felly mae angen iddynt fod â char eu hunain. (Telir costau teithio) 

Byddwn yn ystyried cynyddu neu lleihau oriau’r cytundeb, yn ddibynnol ar y ceisiadau a ddaw i law. 

Dyddiad Cau: Hanner dydd, Dydd Llun 25 Mawrth 2019 

Cynhelir cyfweliadau yn Ninbych wythnos yn dechrau 1 Ebrill 2019  

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn chwilio am Swyddogion Datblygu Cymunedau Dwyieithog i arwain ar brosiect i sefydlu a chefnogi nifer o grwpiau cymunedol (Pwyllgorau Ardal) fydd yn datblygu rhaglen o weithgareddau penodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog er budd trigolion yr ardal. Mae’r gallu i ryngweithio a gweithio’n annibynnol yn bwysig. Mi fydd gan y person llwyddiannus brofiad o gyflwyno hyfforddiant a / neu cydlynu gwirfoddolwyr. 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

Am sgwrs anffurfiol, mwy o wybodaeth neu i wneud cais cysylltwch â: Ruth Williams, Prif Swyddog 01745 812822 / 07766 505403 ruth@misirddinbych.cymru

Untitled