Mentrau Iaith Cymru

Volunteer

The work of the Mentrau Iaith depends
 a great deal on the commitment and enthusiasm of our volunteers.

Do you want to volunteer for the Welsh language in your community?

what you can do

There’s many ways to do so:

We also support programmes like Volunteers of the Millenium and the Welsh Bac. If you’re interested in volunteering with your local Menter Iaith to strengthen the use of the Welsh language in your area, then contact us today!

post@mentrauiaith.cymru

Here are some examples of how you can volunteer with the Mentrau Iaith:

 

Meet the Team

 • Charlotte Hancox

  Charlotte Hancox

  Project Volunteer for Menter Iaith Môn

  Erbyn hyn, mae Menter Iaith Môn yn golygu llawer imi oherwydd ei bod
wedi creu cyfle imi ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu, gweithio gydag eraill a datrys problemau. Mae’r Fenter Iaith wedi rhoi’r gallu imi wneud y pethau rwyf yn hoffi eu gwneud, er enghraifft gweithio gyda phlant, dysgu pobl am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg, cyfathrebu yn hyderus gyda’r cyhoedd, a llawer mwy.”

 • Elena Brown

  Elena Brown

  Occasional Volunteer for Menter Iaith Sir Ddinbych


 • Cerys Wyn Thomas

  Cerys Wyn Thomas

  Volunteer at Gŵyl Canol Dre, Menter Gorllewin Sir Gâr

  “Roedd gwirfoddoli gyda Menter Gorllewin Sir Gâr yn ardderchog, mae wedi agor llawer o ddrysau i mi. Cefais lawer o hwyl, a chyfleoedd gwych i ddatblygu cymaint o wahanol sgiliau, gan gynnwys fy sgiliau trefnu a chyfathrebu. Roedd gwirfoddoli yng Nghŵyl Canol Dre, Caerfyrddin yn wych ar gyfer fy CV a hybu’r iaith Gymraeg.”“Volunteering with Menter Gorllewin Sir Gâr was great, and has opened many doors. I had a lot of fun, and it was a chance to develop so many different skills including organisation and communication. Volunteering at Gŵyl Canol Dre in Carmarthen was great for my CV and to promote the Welsh language.”

 • Huw Prys

  Huw Prys

  Chari of Menter Iaith Conwy Board

  “Mudiadau gwirfoddol yw’r Mentrau Iaith, gydag aelodau ein holl bwyllgorau yn gwneud hynny o’u gwirfodd gan eu bod yn teimlo’n gryf dros y Gymraeg yn eu cymunedau.”“The Mentrau Iaith are volunteer organisations, with all our board members doing this voluntarily as they feel strongly about Welsh in their communities.”