Mentrau Iaith Cymru

Contact

Mentrau Iaith Cymru supports the work of your local Menter Iaith to promote the Welsh language in communities across Wales. For more information please contact the following or use the contact form to the right:

Iwan Hywel - Team Leader
Mentrau Iaith Cymru,
22 Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LD
01492 643401

Marged Rhys - Marketing and Communications Co-ordinator
Mentrau Iaith Cymru,
22 Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LD
01492 643401

Heledd ap Gwynfor - Partnership Co-ordinator
Mentrau Iaith Cymru,
Yr Atom,
18 Heol y Brenin,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin
SA31 1BN
01239 712934

Daniela Schlick - Cymraeg Byd Busnes Co-ordinator
Mentrau Iaith Cymru,
22 Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LD
01492 643401

Cathryn Griffith - Development Officer
Mentrau Iaith Cymru,
22 Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LD
01492 643401

Glesni Williams - Administrative Officer
Mentrau Iaith Cymru,
22 Y Sgwâr,
Llanrwst,
Conwy,
LL26 0LD
01492 643401


Polisi Cwynion

Ceisia Mentrau Iaith Cymru (MIC) roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydym yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth MIC, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, a byddwn yn trin â chwynion yn deg.Polisi Cwynion

Ceisia Mentrau Iaith Cymru (MIC) roi’n cynulleidfa yn gyntaf, gan wella ansawdd ein gofal cwsmer a’r cynnig i’n haelodau.

Rydym yn croesawu unrhyw farn am wasanaeth MIC, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, a byddwn yn trin â chwynion yn deg yn dilyn y broses isod.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message