Mentrau Iaith Cymru

10

Trefnwyr Tafwyl yn datblygu cenhedlaeth newydd o fandiau Cymraeg

Postiwyd Chwefror 8, 2019 yng nghategori Newyddion

Dros y ddwy flynedd diwethaf mae Menter Caerdydd wedi bod yn cynnal gweithdai yn ysgolion Fitzalan High, Whitchurch High, Glantaf, Bro Edern a Plasmaw...

3

Gwirfoddolwyr yn graidd i sesiynau gwerin

Postiwyd Chwefror 7, 2019 yng nghategori Newyddion

Ers mis Ionawr eleni mae sesiwn werin newydd yn cael ei chynnal yn lolfa tafarn Pen y Baedd (Boar’s Head) yng Nghaerfyrddin, wedi’i ysbrydoli gan ...

7

Canolfan yn Cefnogi Cerddoriaeth Gymraeg yn Wrecsam

Postiwyd Chwefror 6, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Canolfan Gymraeg Saith Seren yn Wrecsam wedi bod yn un o gonglfeini diwylliant Cymreig a Chymraeg mewn ardal Seisnigaidd wrth y ffin ers 2012. Gyd...

5

Menter Iaith Môn yn datblygu bandiau Cymraeg y dyfodol

Postiwyd Chwefror 5, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae prosiect cerddorol ‘Bocsŵn’ sy’n cael ei weithredu gan y fenter iaith leol wedi bod yn datblygu cerddorion ifanc i ffurfio bandiau ers 2001...

1

Canu’n Gymraeg yn y cymoedd

Postiwyd Chwefror 4, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae Dafydd Roberts wedi cefnogi ac annog cerddoriaeth Gymraeg yng nghymoedd y de ddwyrain ers 20 o flynyddoedd gyda dylanwad cyffro sin y 60au dal yn ...

cerddoriaeth gymraeg

Dydd Miwsig Cymru 2019 – Y Mentrau Iaith yn cefnogi cerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad

Postiwyd Chwefror 1, 2019 yng nghategori Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith yn cefnogi Dydd Miwsig Cymru ar yr 8fed o Chwefror eleni drwy ddiolch i’r rheiny sy’n gweithio’n ddi-flino i ddatblygu’r ...