Mentrau Iaith Cymru

Ein Gwaith Dod o hyd i fy Menter Iaith Leol Hyrwyddo'r Gymraeg

News

Small

Job Vacancies

Find a Job with the Mentrau Iaith!

You can find all the information you need about the latest job opportunities with the Mentrau Iaith and Sister Companies. The Ability to speak Welsh for these positions is essential.

Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth

Small

Gwefan Cymraeg

Gwefan Cymraeg

Wyt ti eisiau gwybod mwy am ddigwyddiadau Cymraeg neu brosiectau Cymraeg yn dy ardal di? Dyma'r wefan i ti!

I'r wefan

Small

Newyddion

Grantiau Hyrwyddo’r Gymraeg- Ras yr Iaith 2016, cyfnod ceisiadau yn agor

Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau. Mae’r grantiau ar agor i unrhyw fudiad neu gymdeithas yn ardaloedd y ras eleni, sydd am wneud cais fydd yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Prif Fanylion y Grantiau: • Grantiau ar gael o £50 i £750 • Rhaid i arian y grant fod ar gyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg • Rhaid i’r gymdeithas neu ddigwyddiad sy’n elwa o’r grant fod o fewn dalgylch agos i’r ardaloedd ble gynhaliwyd y Ras yng Ngorffennaf 2016, • Dyddiad cau ceisiadau grant yw 12pm Dydd Gwener y 3ydd o Chwefror 2017 FFURFLEN GAIS AR GAEL YW LAWR LWYTHO AR DUDALEN NEWYDDION Y WEFAN

http://www.mentrauiaith.cymru/uncategorized/grantiaurasyriaith/

X
- Enter Your Location -
- or -